Kombinované vnitřní schodiště - PRACTIC

Kombinované vnitřní schodiště - PRACTICU schodiště PRACTIC je důraz kladen hlavně na jeho funkční stránku a ekonomickou dostupnost.

Nosnou funkci zajišťují konstrukce svařené z uzavřených dutých profilů. Velikost použitých profilů dimenzujeme podle podle statiky schodiště s ohledem na bezpečnost. I u tohoto typu schodiště můžete kombinovat libovolné barevné odstíny, dřevinu a povrchovou úpravu schodišťových stupňů či typ ocelového, resp. nerezového zábradlí.

Technické informace

  • tvary schodiště PRACTIC - přímé, 1 x či 2 x lomené, podestové
  • schod. stupně - dřevěné buk, dub, jasan, ořešák, a další
  • ocelové či nerezové zábradlí - volitelné (viz. modelové řady)
  • povrchová úprava - barva v odstínu RAL, dřevina - lak, olej, moření
  • kotvení schodiště - na nástupu, výstupu a do boční zdi dle tvaru a statiky schodiště
  • výhody - ekonomicky dostupné, volitelné umístění schodišťových stupňů

Schodiště PRACTIC

Reference